Bắc Giang tăng hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã

Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đức Hiền, tỉnh đang tập trung củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn.

Bắc Giang tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bắc Giang tập trung triển khai hiệu quả đề án “Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”.

Những tháng cuối năm nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang triển khai xây dựng nội dung chi tiết Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng đó, tiếp tục triển khai hiệu quả việc phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; đặc biệt là các chương trình phối hợp đã ký kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể, ngân hàng thương mại của tỉnh.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đức Hiền cho biết thêm, từ nay đến hết năm Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang còn tập trung cao cho tổ chức các hoạt động hỗ trợ các đơn vị thành viên, các hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã theo kế hoạch.

Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; tiêu thụ sản phẩm, là đầu mối liên kết, liên doanh giữa các hợp tác xã, các hợp tác xã với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Các hợp tác xã, đơn vị thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19, giải quyết việc làm, quan tâm đến đời sống, chế độ đối với thành viên và người lao động…

Tính đến 30/6/2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 1.005 hợp tác xã; trong đó 938 hợp tác xã đang hoạt động, 28 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động và 39 hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể.

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có 656 hợp tác xã, chiếm 65,3%; lĩnh vực phi nông nghiệp là 329 hợp tác xã, chiếm 32,7 %; có 20 Quỹ tín dụng nhân dân.

Tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã là 2.409 tỷ đồng và số thành viên tham gia hợp tác xã là 35.218 người. Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 864 tổ hợp tác. Các tổ hợp tác tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn thuộc một số lĩnh vực chủ yếu như tổ hợp tác dùng nước; tổ hợp tác vệ sinh môi trường; tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, làm vườn; tổ hợp tác phụ nữ giúp nhau làm kinh tế; tổ hợp tác thanh niên…

Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng được củng cố về tổ chức quản lý, vốn quỹ, về trách nhiệm và quan hệ giữa thành viên với hợp tác xã gắn kết hơn. Phần lớn hợp tác xã có mục tiêu, kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể.

Nhiều hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện hiệu quả vai trò liên kết nông dân với nhau để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao.

Một số hợp tác xã đi đầu trong việc vận động, tổ chức cho các hộ nông dân dồn điền đổi thửa, khắc phục được hạn chế về ruộng đất manh mún, hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân.

Các hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp ở tỉnh Bắc Giang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tìm kiếm hướng đi mới, cạnh tranh lành mạnh với các loại hình doanh nghiệp khác, thích hợp để duy trì ổn định, tạo đà phát triển đi lên.

Các Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, thể hiện rõ trong hoạt động cung cấp tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Trong 6 tháng đầu năm nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND các huyện Tân Yên, Lục Ngạn giới thiệu một số hợp tác xã sản xuất vải làm việc trực tiếp với hệ thống siêu thị Saigon Coop, hệ thống siêu thị Vinaconex Mart, để trao đổi thỏa thuận tiêu thụ trong vụ vải năm 2022.

Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức cho các hợp tác xã đưa các sản phẩm của hợp tác xã tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại tại Hà Nội từ ngày 8-13/6.Việt Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *