Bắc Giang xuất khẩu lô quả nhãn tươi đầu tiên sang thị trường Australia

Ngày 19/8, tại thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, UBND huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức hội nghị công bố vùng sản xuất nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP và xuất hành nhãn xuất khẩu năm 2022.


Tại buổi lễ, UBND huyện Yên Thế công bố, trao quyết định công nhận vùng sản xuất nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP cho Hợp tác xã Hào Thành và tiến hành nghi thức cắt băng xuất hành lô nhãn muộn Yên Thế đầu tiên sang thị trường Australia.

Hiện nay, diện tích nhãn của tỉnh Bắc Giang khoảng 3.400 ha với tổng sản lượng khoảng 20.000 tấn. Diện tích nhãn tập trung tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang; trong đó, diện tích nhãn muộn khoảng trên 600 ha.

Để phát triển bền vững cây ăn quả, tỉnh Bắc Giang đã tập trung đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm cây ăn quả, đặc biệt năm 2022 tập trung chỉ đạo để xuất khẩu nhãn.

Đến nay, tỉnh đã cấp được 47 mã số vùng trồng, diện tích 514 ha, sản lượng 4.000 tấn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; 5 mã số vùng trồng với diện tích 52,92 ha, sản lượng khoảng 450 tấn để xuất khẩu sang thị trường Australia.

Việc phòng chống sâu bệnh, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất đảm bảo an toàn phục vụ xuất khẩu đã được thực hiện đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang đã lấy 5 mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kết quả 100% các mẫu phân tích đều đảm bảo thu hoạch để phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, kết nối, mời gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết để xuất khẩu nhãn tại huyện Yên Thế và huyện Lục Nam.

Để đảm bảo sản xuất nhãn gắn với xuất khẩu được thuận lợi, thời gian tới tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cường chỉ đạo sản xuất nhãn an toàn, mở rộng diện tích vùng trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ nhãn xuất khẩu.

Bên cạnh đó, địa phương nắm bắt kịp thời, đầy đủ, chính xác số lượng, các yêu cầu của các thị trường xuất khẩu như kích thước, chất lượng quả, mẫu mã quả; hướng dẫn người sản xuất thu hoạch, bảo quản, đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương án, các điều kiện phục vụ xuất khẩu sang các thị trường được ổn định, lâu dài và có hiệu quả.

Danh Lam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *