Thứ Ba, Tháng Mười 4, 2022
Home Văn Hoá - Xã Hội

Văn Hoá - Xã Hội

NGHỀ LÀM QUẠT GIẤY LÀNG PHƯƠNG NGẠN

1. Đôi nét về làng Phương Ngạn1. Đôi nét về làng Phương NgạnPhương Ngạn là một làng chuyên canh nông nghiệp, thuộc xã Triệu...

NGHỀ LÀM MUỐI LÀNG TƯỜNG VÂN

bằng các vật liệu gạch, đá và liên kết bằng vôi vữa theo mô thức trần vòm cuốn, được cấu tạo theo kiểu kiến...

VAI TRÒ CỦA CÁC NGHI LỄ NÔNG NGHIỆP TRONG ĐỜI SỐNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI BRU – VÂN KIỀU VÀ TÀÔI/PA CÔ Ở...

Cư trú ở miền tây Quảng Trị, từ bao đời nay, người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi/Pa Cô chủ yếu sinh sống...

LỄ MỪNG CƠM MỚI (A DA ) – NGÀY TẾT TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI PA CÔ Ở QUẢNG TRỊ

Người Pa Cô thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme và là một trong số những tộc người có nguồn gốc bản địa, cư...

LỄ HỘI A RIÊU PIING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI Ở QUẢNG TRỊ

Thông qua lễ hội A riêu piing nhằm khơi dậy nét đẹp văn hoá truyền thống, những tinh hoa ràng buộc sự gắn chặt...

LỄ CẦU MÙA CỦA NGƯỜI BRU – VÂN KIỀU VÀ PA CÔ Ở QUẢNG TRỊ

nghi thức cúng tế để cầu mong thần linh phù hộ cho đất đai màu mỡ, và (cho nên các lễ thức tín ngưỡng...

HỘI LÀNG NGÀY XUÂN NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CAO ĐẸP

Trong đời sống cộng đồng làng xã người Việt Quảng Trị, có lẽ không một làng nào là không có hội làng/lễ hội riêng...

HỘI CƯỚP CÙ LÀNG CẨM PHỔ XÃ GIO MỸ, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Trò chơi dân gian là một bộ phận quan trọng và độc đáo trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Trò chơi...

LÀNG LAM THỦY VÀ NHỮNG DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TIÊU BIỂU

1.  Đôi nét về lịch sử, văn hóa làng Lam ThủyLàng Lam Thủy là một làng quê thuần nông nằm dọc theo bờ sông...

HOẠT ĐỘNG SĂN BẮT THÚ RỪNG CỦA NGƯỜI BRU –  VÂN KIỀU QUẢNG TRỊ

Người Bru - Vân Kiều vốn sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi, nơi mà yếu tố rừng đóng vai trò quan...

Xem Nhiều