Hà Nội có 145 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Theo thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội), Hà Nội hiện có 145 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó 52 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ chăn nuôi, 93 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ trồng trọt. Các chuỗi liên kết đa dạng, chủ yếu là chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chuỗi liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm; chuỗi liên kết sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm… Một số chuỗi liên kết điển hình của Hà Nội như: Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng cao Khu Cháy của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết (huyện Ứng Hòa); chuỗi gạo hữu cơ và bưởi Diễn của Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ); chuỗi thịt bò BBB của Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội…

Thực hiện: Thúy Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *