Khuyến nông an toàn thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân Thủ đô

Càng về những tháng cuối năm, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội càng tập trung hoàn thành các mô hình khuyến nông sản xuất theo hướng an toàn VietGAP, an toàn sinh học để chuyển giao cho bà con phát triển sản xuất với mục tiêu tạo ra sản phẩm nông sản an toàn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Theo Phòng Khuyến nông Chăn nuôi – Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội trong năm 2022 đã triển khai 19 dạng mô hình khuyến nông, trong đó có 9 dạng mô hình trồng trọt và 10 dạng mô hình chăn nuôi thủy sản được triển khai tại 68 điểm với trên 1.700 hộ tham gia. Hiện nay, các mô hình triển khai đều đang phát triển tốt, mang lại định hướng mới cho nông dân, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết, cùng với việc triển khai các dạng mô hình khuyến nông sản xuất an toàn theo thướng VietGAP, chăn nuôi an toàn sinh học, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng đang nỗ lực hỗ trợ kết nối cung cầu nhằm mở rộng tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản an toàn, góp phần hình thành một nền nông sản an toàn bền vững, cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Trung Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *