LỄ CẦU MÙA CỦA NGƯỜI BRU – VÂN KIỀU VÀ PA CÔ Ở QUẢNG TRỊ

nghi thức cúng tế để cầu mong thần linh phù hộ cho đất đai màu mỡ,

(cho nên các lễ thức tín ngưỡng của hai tộc người

đều hàm chứa ý nghĩa phồn thực).

Một chu kỳ sản xuất nương rẫy của người Bru – Vân Kiều thường trải qua nhiều giai đoạn và ở mỗi giai đoạn đều gắn liền với một nghi thức cúng tế nhất định:

Theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa đều có các nghi lễ cúng tế đó là các lễ: cầu cây (giai đoạn lúa đang phát triển) mong cho cây phát triển tươi tốt; cầu bông/cầu chẹn (giai đoạn lúa trổ bông) mong cho cây lúa trỉu bông, chắc hạt. Lễ vật trong nghi lễ này đơn giản hơn chỉ có 1 con gà, xôi,  rượu và do trưởng làng cúng. 

+ Khâu thu hoạch, mừng lúa/cơm mới.

Sau khi cộng đồng làng làm lễ cúng cơm mới xong nếu gia đình nào có điều kiện thì làm lễ cúng cơm mới để tạ ơn thần linh và báo cáo với tổ tiên về kết quả của một vụ mùa vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *