Minh Châu – vùng sản xuất bò giống, bò thịt chất lượng cao của Hà Nội

Xã Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội) là xã vùng bãi, được bồi đắp bởi phù sa của sông Hồng, có dân số gần 7.000 người, 1.257 hộ. Những năm gần đây, đời sống người dân trong xã đã được thay đổi đáng kể do thay đổi phương thức sản xuất, trong đó phải kể đến nghề chăn nuôi bò. Hiện nay, thu nhập từ chăn nuôi bò chiếm tỷ lệ 35% trong cơ cấu kinh tế toàn xã. Từ giống bò vàng Việt Nam chủ yếu nuôi làm sức kéo, chưa phát triển theo hướng chuyên canh, người dân Minh Châu bắt đầu chú ý đến việc chăn nuôi để phát triển kinh tế, dần thay thế bằng giống bò Zebu, giống bò chất lượng cao. Hiện nay, tổng đàn bò toàn xã đạt trên 5.200 con, trong đó bò cái sinh sản có trên 2.600 con, bò sữa có trên 2.000 con. Minh Châu đang là một trong những vùng chăn nuôi bò tập trung lớn của huyện Ba Vì cũng như thành phố Hà Nội, đồng thời cũng là địa phương cung cấp bò giống, bò thịt cho nhiều địa phương trong cả nước. Từ chăn nuôi bò liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức tiêu thụ sản phẩm, nhiều hộ ở xã Minh Châu đã có thu nhập lên tới cả tỷ đồng/năm.


Nguyễn Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *