Ông Dương Xuân Sanh làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ông Dương Xuân Sanh – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp và chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị.