Thứ Hai, Tháng Mười Một 28, 2022

Phúc Thọ có trên 1.719 ha cây trồng cho giá trị kinh tế cao

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa qua đã chuyển đổi được trên 1.719 ha đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Qua đó đã hình thành các vùng chuyên canh hoa cây cảnh, vùng chuyên canh cây ăn quả, vùng chuyên canh rau phù hợp với từng địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế ổn định từ 300 đến 500 triệu đồng/ha/năm.

Bài Viết Liên Quan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Phổ Biến Nhất

Recent Comments