Quảng Ngãi sản xuất thí điểm giống sắn kháng bệnh virus khảm lá

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc sản xuất thí điểm giống sắn kháng bệnh virus khảm lá trên địa bàn tỉnh niên vụ 2022 – 2023. Tổng kinh phí thực hiện hơn 744 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí thưởng vượt thu Trung ương cấp cho tỉnh năm 2021.

Theo đó, niên vụ 2022 – 2023, tỉnh sẽ trồng thí điểm 20 ha sắn HN3 tại 6 huyện: Ba Tơ (2ha), Trà Bồng (2ha), Tư Nghĩa (2ha), Minh Long (2ha), Bình Sơn (2ha), Mộ Đức (2ha), Sơn Hà (4ha) và thị xã Đức Phổ (4ha).

Mục đích nhằm đánh giá tính thích ứng của giống sắn HN3 trong việc kháng bệnh virus khảm lá. Từ cơ sở thực tiễn đó, tỉnh sẽ định hướng nhân rộng giống sắn này vào sản xuất và tạo sẵn nguồn hom giống để cấp phát cho nông dân trong những niên vụ tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, việc cung ứng giống phải do các đơn vị có chức năng sản xuất, cung ứng giống, đảm bảo quyền tác giả về giống theo quy định; hom giống sắn phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Các địa phương khi tổ chức trồng sắn phải đảm bảo tính liên vùng, không bị ngập nước trong mùa mưa…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm mua và cấp phát giống sắn cho các huyện, thị xã nêu trên. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các vùng sắn tự để giống; phối hợp với các địa phương theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh hại, năng suất, tỷ lệ bột trên các vùng sắn sản xuất thí điểm.

Các huyện, thị xã phải bố trí kinh phí cho các đơn vị chuyên môn phục vụ tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền, cấp phát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân; kinh phí hỗ trợ cho cán bộ kỹ thuật theo dõi, chỉ đạo các mô hình sản xuất thí điểm. Cuối vụ, trên cơ sở đánh giá của các cơ quan chuyên môn, những giống có triển vọng, phù hợp với từng địa phương, các huyện, thị xã phải lập kế hoạch thu gom và phân bổ lượng giống sắn cho nông dân sản xuất niên vụ 2023 – 2024; tuyệt đối không được phép bán lượng hom giống sản xuất theo kế hoạch này.

Tại Quảng Ngãi, bệnh virus khảm lá sắn xuất hiện và gây hại lần đầu vào tháng 9/2019 tại xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà. Sau đó, lan rộng ra 13 huyện, thị xã, thành phố với diện tích nhiễm bệnh tăng dần theo từng niên vụ. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tính đến đầu tháng 6/2022, bệnh virus khảm lá sắn đã gây hại khoảng 7.925 ha, chiếm hơn 62% diện tích toàn tỉnh.


Lê Phước Vĩnh Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *