Bánh Bột Lọc

Bánh Bột Lọc  Ảnh sưu tầm. Lột lớp lá xanh mượt bọc bên ngoài bánh ra, cầm miếng chiếc bánh chấm vào bát nước mắm...