Trà Vinh tập trung tiêm phòng vaccine để phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đang tập trung nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; trong đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các loại dịch bệnh và chính sách phòng, chống dịch bệnh động vật trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho người dân về dịch bệnh động vật và cách phòng, chống hiệu quả.

Sở chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ vaccine, hóa chất, tài liệu tuyên truyền, vật tư trang thiết bị hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường cán bộ chuyên môn hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tập trung quyết liệt trong tiêm phòng.

Ngành chức năng cũng tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh. Trường hợp gia súc, gia cầm vận chuyển vào địa bàn tỉnh phải được tiêm vaccine phòng bệnh theo đúng quy định.

Ngành nông nghiệp khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm vaccine phòng các bệnh lở mồm mồm long móng trên gia súc, cúm gia cầm, viêm da nổi cục trên trâu bò… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mầm bệnh xâm nhiễm cho đàn vật nuôi. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, nhất là khu vực ổ dịch cũ, những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi có ổ dịch phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu bệnh, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.

Ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh Trà Vinh hiện có tổng đàn bò gần 240.000 con, đàn lợn trên 273.000 con, đàn gia cầm gần 7,5 triệu con. Thời gian qua, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm ở địa phương còn thấp, chưa đảm bảo tỷ lệ bảo hộ cho đàn vật nuôi theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (80% tổng đàn thuộc diện tiêm).

Đến nay, tỷ lệ đàn gia cầm được tiêm vaccine phòng cúm của tỉnh chỉ đạt 37,3% gia cầm thuộc diện tiêm; tiêm vaccine phòng viêm da nổi cục trên trâu bò đạt 55,6% kế hoạch.

Thanh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *