Trồng lúa hữu cơ có lãi đến 45 triệu đồng/ha

Hàng trăm hộ nông dân chuyên sản xuất mô hình lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm càng xanh ở xã đảo Long Hòa, Hòa Minh huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh phấn khởi vì mùa vụ trồng lúa ST.24 năm nay trúng mùa, được giá.

Ông Nguyễn Văn Nhanh, Bí thư Đảng ủy Long Hòa cho biết, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi năng suất lúa hữu cơ đạt bình quân 5,5 tấn/ha. Cùng đó, UBND xã Long Hòa ký kết được với 3 đơn vị gồm Công ty Minh Trung, Công ty Thiên Sinh và Công ty Châu Hưng hợp đồng bao tiêu toàn bộ diện tích 101 ha lúa hữu cơ giá lúa tươi 11.000 đồng/kg, cao gần 2 lần so lúa thường. Với giá lúa này, nông dân đạt lợi nhuận từ 35 – 45 triệu đồng/ha, cao hơn từ 20 – 25 triệu đồng/ha so lúa thường.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tiến Thành, xã Long Hòa cho biết, mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm càng xanh ở xã Long Hòa là phương thức chuyển đổi cơ cấu sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân liên tục trong nhiều năm qua. Bình quân, trên diện tích 1 ha sản xuất, cùng với nguồn thu từ lúa hữu cơ, sản lượng tôm càng xanh nuôi cho thu hoạch khoảng 550 kg/vụ. Tính tổng lợi nhuận của mô hình sản xuất lúa hữu cơ – tôm xanh, nông dân thu lãi ròng từ 150 – 200 triệu đồng/ha/năm.

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm càng xanh vừa bảo vệ môi trường, cung ứng sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, đảm bảo tính bền vững so với nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo phương thức bán thâm canh và thâm canh nhiều rủi ro do nuôi tôm 2 – 3 vụ/năm.

Theo ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh có nhiều vùng đất sản xuất có đủ điều kiện để phát triển mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản để tăng thu nhập. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn tìm doanh nghiệp ký kết bao tiêu đầu ra cho lúa hữu cơ nên mô hình sản xuất này phát triển chưa nhiều.

Ngành nông nghiệp tỉnh đã có kế hoạch phát triển một số vùng sản xuất tập trung lúa chất lượng cao; trong đó, diện tích lúa hữu cơ được tổ chức sản xuất 1.000 ha và phấn đấu đến năm 2030 là 2.500 ha. Các địa phương trong tỉnh được quy hoạch, bố trí sản xuất lúa hữu cơ chủ yếu trên tại các huyện Châu Thành, Trà Cú và Cầu Ngang.

Ngành nông nghiệp tỉnh đang cùng các địa phương và các sở, ngành chức của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp về mặt kỹ thuật trồng trọt, chế biến, bảo quản…, đủ điều kiện và được chứng nhận tiêu chuẩn như: VietGAP, HACCP, ISO… và tiêu chuẩn tương đương khác.

Hiện tại, tỉnh đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Với Hợp tác xã Tiến Thành, ở xã Long Hòa, huyện Châu Thành đang được hỗ trợ thực hiện Đề án” Xây dựng, bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ huyện Châu Thành ”.

Phúc Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *